Project Description

Laken, Skaragatan 26

Frenbo AB bildade tillsammans med Karl Henrik Hjertberg på Hjertbergs fastighetsförvaltning AB år 2019 ett separat bolag kring tomterna vid Skaragatan i Lidköping. Stora framtidsplaner finns för den centrala platsen och tanken är att nytt och gammalt ska få smälta samman och skapa en ny attraktiv stadsdel.

Planerna för kvarteret Laken 18 är att bygga cirka 130 nya bostadslägenheter samt att anpassa bottenplan mot Skaragatan för fortsatt centrumverksamhet med en kommunal mötesplats för äldre samt hemvårdens lokaler. Här ser vi också gärna 30-40 trygghetsbostäder på de övre våningsplanen i huset.

I ett nära samarbete med kommunen har vi tillsammans jobbat fram underlag och förslag till en ny detaljplan som vann laga kraft 2022-03-24.

I och med den planerade byggnationens omfattning är förslaget att exploateringen sker i etapper.

Vår ambition är att skapa ett attraktivt kvarter som väl överensstämmer med kommunens översiktsplan och där det finns goda förutsättningar för ett tryggt och centralt liv sett utifrån våra hyresgästers olika behov. Förhoppningen är att både kunna erbjuda hyreslägenheter och bostadsrätter.

Idéskisser från ett par arkitektföretag har legat till grund för framtagande av föreslagen situationsplan, se bildspel ovan.

Relaterad läsning

Kontakta oss med ev frågor eller funderingar

Ring eller maila oss

0510-59 02 00
info@frenbo.se

Skaragatan 26

Inrymmer:
– Kommunal verksamhet – mötesplats och hemvård.
– Privat verksamhet – studieförbundet Vuxenskolan.
– Fastighet med 7 lägenheter.

Majorsallén 18

Inrymmer:
– Fastighet med 5 lägenheter.